EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Arkiv EU-projekt: Mångfald som konkurrensfaktor

Arbetsplatskultur för Städpoolen

Arbetplatskultur – fler grupper skall igång inom samma ämnen.

Utbildning för arbetsplatskultur och teamutveckling i Malmö

Den efterlängtade ”Arbetsplatskultur och teamutveckling är nu igång”!

Kulturbarriärer har grävts djupt i. Vilka moraliska värderingar är viktigast för en person som kommer från Albanien/Palestina/Kosovo/ Bosnien/Tunisien, om man är Berb? (Berber är ett bergsfolk från Atlasbergen och norra Afrika). Continue reading “Utbildning för arbetsplatskultur och teamutveckling i Malmö” »

Referensgruppsmöte med Fastighetsanställdas förbund

Utbildningar inom Svenska, Ekonomi, Arbetsplatskultur flyttas nu till början på 2012.

Resultatet av lednings/ekonomi/organisationsutbildningarna som har gjorts har fått ledningen att ändra ledarskapsstil. Continue reading “Referensgruppsmöte med Fastighetsanställdas förbund” »

Kultur och utbildningsutbildningen Städpoolen AB

Viss försening har uppstått i utbildning kring ”kultur och kommunikation”.

Vi hade planerat att vara igång med ett större utbildningsblock ”Arbetsplatskultur och kommunikation” där vi skall ge oss i kast med mycket intressanta bitar som kulturkrockar. Continue reading “Kultur och utbildningsutbildningen Städpoolen AB” »

Städpoolen AB i Malmö vill bli framgångsrikt!

Ytterligare uttökning av utbildning inom ledarskap/ekonomi/praktisk arbetsledning och organisations kunskap.

På grund av det stora intresset har fler städare anslutit sig till rörelsen ”bli mer kompetent att klara av ditt jobb och ditt liv – bli framgångsrik”. Continue reading “Städpoolen AB i Malmö vill bli framgångsrikt!” »

EU-Projekt utbildningar igång igen efter sommaren

Det är nu September 2011 och vi har återupptagit de givande utbildningarna i vårt ESF Projekt ”Mångfald som konkurrensfaktor” – Ett projekt för Städpoolen i Södra Skåne AB. Continue reading “EU-Projekt utbildningar igång igen efter sommaren” »

EU-projektet inkluderar att stärka mångfald!

Vi inriktar oss på att anställa svenska kvinnor för att uppväga obalansen i företaget, både etniskt och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi har för lite kvinnor och det har varit en önskan bland personalen att vi anställer mer svenskar och kvinnor.

Sommaruppehåll för EU-projektet

Nu är det sommaruppehåll för Städpoolen i Malmö AB:s EU-projekt: ”Mångfald som konkurrensfaktor”.

Städpoolens ledning och personal önskar kunder och leverantörer en glad sommar!

I augusti återupptas EU-projektet igen.

Ledningsutbildningar för Städpoolen AB i Malmö inom EU-projektet

Ledningsutbildningar inom EU-projektet: ”Mångfald som konkurrensfaktor” har nu startat för chefer och arbetsledare.

Städpoolen AB i Malmö har hittat mycket intressanta ledningsutbildningar inom olika områden. Continue reading “Ledningsutbildningar för Städpoolen AB i Malmö inom EU-projektet” »

Referensgruppsmöte för Städpoolen AB:s i Malmö EU-projekt

En referensgrupp har nu bildats och haft sitt första möte i Städpoolen AB:s i Malmö lokaler.

SRTF:s* ordförande, som sitter med i referensgruppen, tog upp möjligheten att städarna kunde få SRY Yrkesbevis**. Continue reading “Referensgruppsmöte för Städpoolen AB:s i Malmö EU-projekt” »

Mångfald som konkurrensfaktor- ett EU-projekt för Städpoolen AB

Vårt projekt har nu fått ett namn!

Mångfald som konkurrensfaktor – ett EU-projekt för Städpoolen AB i Malmö.


Dela

Städpoolen AB i Malmö har fått sitt EU Projekt godkänt!

Städpoolen AB i Malmö EU-projekt: ”Hur använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor?” är nu godkänt!

Trots den hårda konkurrensen så har man på ESF-rådet beslutat om att godkänna vårt EU-projekt. Fantastiskt!

Projektstart den 1 Februari 2011. Continue reading “Städpoolen AB i Malmö har fått sitt EU Projekt godkänt!” »

Städpoolen AB i Malmö ansöker om medel från Socialfonden

Vi har nu inlämnat ansökan till Socialfonden om medel för att genomföra vårt EU-projekt.

Detta är sista chansen för oss.

Socialfonden har dock begränsade resurser – endast en på fyra får sitt projekt godkänt.

Vi på Städpoolen AB i Malmö håller tummarna!

Fortfarande hård konkurrens för att ansöka om medel av Socialfonden

Städpoolen AB i Malmö avvaktar fortfarande med att ansöka om pengar från EU till sitt mångfaldsprojekt.

Det råder fortfarande hård konkurrens.

Socialfonden har begränsat med resurser.

Städpoolen AB i Malmö avvaktar att ansöka om medel från Socialfonden

Det råder hård konkurrens om finansieringen från Socialfonden.

Städpoolen AB i Malmö avvaktar därför att ansöka om medel från Socialfonden för sitt EU-projekt: Hur använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor?

Alltför många företag söker medel.

Vi har bestämt att avvakta till nästa ansökningsperiod.

Ansökan om att genomföra fortsättningen av EU-projektet

Många möjligheter har öppnat sig för Städpoolen AB i Malmö efter att vi avslutat vår analysfas av EU-projektet: Hur man använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor.

Vi ser en röd tråd på hur vi skall kunna gå vidare och få svar på våra frågor och har därför beslutat oss för att ansöka om en genomförandefas.

Ansökan kommer att inlämnas snarast till ESF-rådet i Malmö.

Vi ser med spänd förväntan på vad de kommer att säga om vårt arbete så långt.

Analysfasen avslutad av EU-projektet

Vi har nu avslutat analysfasen av EU-projektet: hur man använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor.

Resultatet är mycket intressant.

En omfattande rapport har sammanställts med ytterligare intressanta frågeställningar, som vi vill utreda och få svar på. Frågan är hur vi kan bli bättre på städning i Malmö och Lund genom detta EU-projekt.

Vi tittar nu på hur vi skall kunna lägga in en ansökan för ett ”genomförande projekt”. Ett genomförande projekt beräknas ta några år att genomföra och ta stora resurser i anspråk.

Städpoolens ledning och personal har en spännande framtid att se fram emot.

EU-projektets syfte

Syftet för Städpoolen AB i Malmös EU-projekt har nu utarbetats:

Syftet med det förprojekt som arbetas med under 2008 är att påbörja ett utvecklingsarbete på städföretaget för att genom frågor om mångfald och jämställdhet I) förbättra samverkan mellan de som utgör mångfalden i företaget, II) göra mångfalden till en del av företagets affärsmässiga verksamhet samt III) locka till sig ytterligare medarbetare med svensk bakgrund för att skapa förutsättningar för en ökad integration.

Problemanalys klar för Städpoolen AB i Malmö

Städpoolen AB i Malmö – så här ser vår problemanalys ut:

Städpoolen består av en organisation med en hög andel invandrare från olika länder och kulturer. Det finns därför behov av insatser i företaget för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.

EU-projektet är i full gång

Konferens i Varberg med Städpoolens personalrepresentanter, vår konsult och Sergio Laguna, representant för fastighetsanställdas förbund.

Strategin lades upp för hur vi skall gå tillväga för att kartlägga våra behov och utvecklingsmöjligheter. Grunden för en sk. SWOT analys (svagheter o styrkor, möjligheter och hot) arbetades ut.

Kanske vi kan leda utvecklingen av städningen i Malmö och Lund?

EU-projektet godkänt för Städpoolen AB i Malmö

Vi har precis fått godkänt att köra igång EU-projektet!

Första steget är en undersökning av all personal och deras kvalitéer.

Efter det kommer vi att sammanträda tillsammans med fastighetsanställdas förbund för att hitta uppslag på hur vi skall fortsätta.


Dela

Ansökan inskickad till ESF-rådet – Städpoolen AB i Malmö

Idag skickade Städpoolen AB i Malmö in sin ansökan till ESF-rådet angående EU-projektet: Hur använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor?

Gratulationer till alla anställda, framtiden ser ljus ut för Städpoolen AB i Malmö och dess personal.

Städpoolen AB:s i Malmö EU-projekt – ansökan till ESF-rådet

Nu har tredje mötet med Konsult Stefan Hansson avklarats och det hela börjar konkretiseras.

Vi har bestämt oss för att skicka in en ansökan till Svenska ESF-rådet för att få bidrag till en analys. Syftet med analysen (sk. SWOT-analys) är att gå igenom positiva och svaga sidor i företaget och föreslå en handlingsplan. Denna handlingsplan kan sedan förhoppningsvis stödjas finansiellt av Socialfonden.

Analysen går igenom företaget och isolerar alla starka och svaga punkter – miljö-, personal-, organisations- och ledningsmässigt. Continue reading “Städpoolen AB:s i Malmö EU-projekt – ansökan till ESF-rådet” »

Information kring EU-projekt för Städpoolen AB i Malmö

Nu i slutet av 2007 så har möjligheter dykt upp.

Merit utbildning AB har kontaktat oss för en informationsmöte kring EU-projekt och svenskundervisning.

Vi har även varit på ett möte på Rosengård angående att ansöka om olika EU-projekt. Stefan Hansson, Skaneus konsult AB, har gett oss information om vad som gäller och hur man skall gå tillväga. Continue reading “Information kring EU-projekt för Städpoolen AB i Malmö” »

Varför EU-projekt i städföretag?

Städpoolen AB i Malmö – vi är ett företag som funnits i Malmö och Lund trakten sedan 1990. Vi sysslar med olika städuppdrag främst i Malmö och Lund.

Städpoolen AB i Malmö är ett mångkulturellt företag med städare från många olika länder och kulturer.

På senare år har vi haft olika tankegångar kring hur vi skall kunna använda oss bättre av vår personalens kapacitet.

Hur kan städningen och samarbetet flyta ännu bättre?

Hur gör man det? Continue reading “Varför EU-projekt i städföretag?” »