EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Städpoolen AB:s i Malmö EU-projekt – ansökan till ESF-rådet

Nu har tredje mötet med Konsult Stefan Hansson avklarats och det hela börjar konkretiseras.

Vi har bestämt oss för att skicka in en ansökan till Svenska ESF-rådet för att få bidrag till en analys. Syftet med analysen (sk. SWOT-analys) är att gå igenom positiva och svaga sidor i företaget och föreslå en handlingsplan. Denna handlingsplan kan sedan förhoppningsvis stödjas finansiellt av Socialfonden.

Analysen går igenom företaget och isolerar alla starka och svaga punkter – miljö-, personal-, organisations- och ledningsmässigt.

Jämlikhet, jämställdhet, kulturkrockar – hur tar man tillvara på all vår personals erfarenhet, kanaliserar och förstärker den?

Städpoolen AB är ett mångkulturellt företag med städare från många olika länder och kulturer.

Vi vill kompetensutveckla våra anställda för att stärka oss konkurrensmässigt på marknaden.

Städning är ett viktigt område i samhället, och för att städarna skall kunna städa bra så måste bla. deras arbetsmiljö och psykosociala aspekter tas i seriöst beaktande.

Städpoolen vill även förstärka sina insatser för miljön.