EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Utbildning för arbetsplatskultur och teamutveckling i Malmö

Den efterlängtade ”Arbetsplatskultur och teamutveckling är nu igång”!

Kulturbarriärer har grävts djupt i. Vilka moraliska värderingar är viktigast för en person som kommer från Albanien/Palestina/Kosovo/ Bosnien/Tunisien, om man är Berb? (Berber är ett bergsfolk från Atlasbergen och norra Afrika).

Hur många Svenskar vet att en Berb skakar på huvudet sida till sida när han säger ja? En Svensk gör det när han säger nej!

Vi har kartlagt vad man anser viktigt i de olika kulturerna som våra städare kommer ifrån och hur man kan sammanföra dem med varandra.

Albanien – Att kunna lita på någon, hålla sitt ord.
Tunisien – Respekt.
Palestina – vill ha lugn och ro (inte konstigt med tanke på deras historia med krig etc.).

Grundliga djupdykningar i ämnet ”vad är ett team” och ”hur får man lojalitet” – hur man bygger upp ett förtroende för någon. Förtroende måste förtjänas!