EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

EU-projektet inkluderar att stärka mångfald!

Vi inriktar oss på att anställa svenska kvinnor för att uppväga obalansen i företaget, både etniskt och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi har för lite kvinnor och det har varit en önskan bland personalen att vi anställer mer svenskar och kvinnor.