EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

EU-Projekt utbildningar igång igen efter sommaren

Det är nu September 2011 och vi har återupptagit de givande utbildningarna i vårt ESF Projekt ”Mångfald som konkurrensfaktor” – Ett projekt för Städpoolen i Södra Skåne AB.

Vi fortsätter med våra ledningsutbildningar för arbetsledare och personer i chefsställning.

Utbildningarna är av så hög kvalité och välgenomtänkta och berör många fasetter av ledning, arbete och hur man blir mer framgångsrik att alla städare som vill har bjudits in att deltaga.

En av våra städare fick lära sig ekonomi som är direkt applicerbart på hennes eget liv och personaliga ekonomi. Hon har nu tagit tag i sin ekonomiska situation skaffat ny bil och tycker att det hjälpt hennes liv enormt mycket.

Se bild på henne och hur glad hon är med sin nya bil och Jörgen Klang från Swedbank som hjälpte till att arrangera finansieringen.