EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Kultur och utbildningsutbildningen Städpoolen AB

Viss försening har uppstått i utbildning kring ”kultur och kommunikation”.

Vi hade planerat att vara igång med ett större utbildningsblock ”Arbetsplatskultur och kommunikation” där vi skall ge oss i kast med mycket intressanta bitar som kulturkrockar.

Hur hanterar man och sammanför människor av olika kulturer med olika värderingar och gör det till en konkurrensfördel?

Vad är de olika värderingarna vi har i Svensk kultur kontra andra länder som våra städare kommer ifrån?

Vi har vissa frågeställningar att reda ut med ESF-rådet innan vi kan fortsätta, tyvärr.

Vi ser enormt mycket fram emot att starta utbildningen.