EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Städpoolen AB i Malmö vill bli framgångsrikt!

Ytterligare uttökning av utbildning inom ledarskap/ekonomi/praktisk arbetsledning och organisations kunskap.

På grund av det stora intresset har fler städare anslutit sig till rörelsen ”bli mer kompetent att klara av ditt jobb och ditt liv – bli framgångsrik”.

Vi har haft ett referensgruppsmöte med Fastighetsanställdas förbund och Kurt Ståhl från Karisma Rekrytering i Stockholm. Karisma är ett litet fantastiskt utbildnings och rekryteringsföretag som hjälper oss med vårt EU projekt, ger goda råd och input om riktningen på vårt EU projekt. Kurt är också medlem i styrelsen på Företagarna lokalt i Stockholm.

Vi har haft stor nytta av hans väl underbyggda erfarenhet i hur man kör projekt.

Med Fastighetsanställdas förbund har vi gjort en mer noggrann detaljplanering för kommande utbildningsinsatser.