EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Referensgruppsmöte med Fastighetsanställdas förbund

Utbildningar inom Svenska, Ekonomi, Arbetsplatskultur flyttas nu till början på 2012.

Resultatet av lednings/ekonomi/organisationsutbildningarna som har gjorts har fått ledningen att ändra ledarskapsstil.

Bland annat har det satts upp en tavla i lunchrummet med bara goda nyheter. Alla positiva omdömen och beröm som kommer in från kunder skrivs med stora bokstäver över en stor whiteboardtavla där alla anställda kan se vem som har fått beröm och av vilken kund.

Detta har blivit så populärt att det blivit ett spel för dom anställda – man tävlar om att ens namn skall komma upp på tavlan.

Ledningen har även strukturerat upp ett sätt att leda där den anställdas positiva sidor lyfts fram och förstärks.

Vad har då detta gett för resultat på Städpoolen? Förbättrad arbetsmiljö! Anställda trivs mycket mer på arbetsplatsen. Man tycker det är kul att gå till jobbet.

Det främsta som ledningen kan se är att Lojaliteten mot företaget och ledning har stärkts markant!

Framtiden ser ljus ut!