EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

EU-projektet är i full gång

Konferens i Varberg med Städpoolens personalrepresentanter, vår konsult och Sergio Laguna, representant för fastighetsanställdas förbund.

Strategin lades upp för hur vi skall gå tillväga för att kartlägga våra behov och utvecklingsmöjligheter. Grunden för en sk. SWOT analys (svagheter o styrkor, möjligheter och hot) arbetades ut.

Kanske vi kan leda utvecklingen av städningen i Malmö och Lund?