EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Analysfasen avslutad av EU-projektet

Vi har nu avslutat analysfasen av EU-projektet: hur man använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor.

Resultatet är mycket intressant.

En omfattande rapport har sammanställts med ytterligare intressanta frågeställningar, som vi vill utreda och få svar på. Frågan är hur vi kan bli bättre på städning i Malmö och Lund genom detta EU-projekt.

Vi tittar nu på hur vi skall kunna lägga in en ansökan för ett ”genomförande projekt”. Ett genomförande projekt beräknas ta några år att genomföra och ta stora resurser i anspråk.

Städpoolens ledning och personal har en spännande framtid att se fram emot.