EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Städpoolen AB i Malmö avvaktar att ansöka om medel från Socialfonden

Det råder hård konkurrens om finansieringen från Socialfonden.

Städpoolen AB i Malmö avvaktar därför att ansöka om medel från Socialfonden för sitt EU-projekt: Hur använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor?

Alltför många företag söker medel.

Vi har bestämt att avvakta till nästa ansökningsperiod.