EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Varför EU-projekt i städföretag?

Städpoolen AB i Malmö – vi är ett företag som funnits i Malmö och Lund trakten sedan 1990. Vi sysslar med olika städuppdrag främst i Malmö och Lund.

Städpoolen AB i Malmö är ett mångkulturellt företag med städare från många olika länder och kulturer.

På senare år har vi haft olika tankegångar kring hur vi skall kunna använda oss bättre av vår personalens kapacitet.

Hur kan städningen och samarbetet flyta ännu bättre?

Hur gör man det?

Hur kan man ta tillvara på erfarenheten som en Irakisk Lantmätare har?

… en högutbildad ekonom från Libyen?

… eller en fyra-barns mor från forna Jugoslavien?

Hur samordnar man olika kulturer och får dem att verka effektivt tillsammans i ett svenskt klimat tillsammans med svenskar?

Hur skall ledningen agera för att verka för och leda ett företag med multinationella städare på bästa möjliga sätt?

Vi tycker att vi verkligen har bra och trogna städare. Många har varit med oss i åtskilliga år.

Hur kan man på bästa möjliga sätt stödja dessa individer i deras arbete och liv – för att skapa en riktigt bra arbetsmiljö?

Dessa och många andra frågor har vi löpande sökt svar på. Vi har självklart fått en del svar och vet en hel del, men den övergripande bilden skulle kunna förbättras och konkretiseras.