EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Ansökan om att genomföra fortsättningen av EU-projektet

Många möjligheter har öppnat sig för Städpoolen AB i Malmö efter att vi avslutat vår analysfas av EU-projektet: Hur man använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor.

Vi ser en röd tråd på hur vi skall kunna gå vidare och få svar på våra frågor och har därför beslutat oss för att ansöka om en genomförandefas.

Ansökan kommer att inlämnas snarast till ESF-rådet i Malmö.

Vi ser med spänd förväntan på vad de kommer att säga om vårt arbete så långt.