EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Städpoolen AB i Malmö har fått sitt EU Projekt godkänt!

Städpoolen AB i Malmö EU-projekt: ”Hur använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor?” är nu godkänt!

Trots den hårda konkurrensen så har man på ESF-rådet beslutat om att godkänna vårt EU-projekt. Fantastiskt!

Projektstart den 1 Februari 2011.

    Syftet med EU-projektet på Städpoolen AB i Malmö är:


  • att, med tanke på att företaget präglas av en mångkulturell organisation med ett stort antal medarbetare med utländsk bakgrund från olika länder och kulturer, genomföra insatser för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.

  • att utifrån kompetensutvecklingsinsatser stärka organisationens arbete med frågor som rör mångfald och jämställdhet.

  • att genom branschanpassade svenskutbildningsinsatser öka medarbetarnas anställningsbarhet.

  • att genomföra behovsanpassade utvecklingsinsatser förebygga kulturkrockar och svårigheter i kommunikationen mellan personal, och mellan personal och kunder, som är orsakade av kulturskillnader.

  • att genomföra behovsanpassade utvecklingsinsatser för att öka personalens kunskap kring bemötande och kundrelationer.

  • att öka företagsledningens kunskaper om affärsnyttan med en etnisk mångfald i organisationen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet tex. genom att nå nya kundgrupper.

  • att i en samverkan med Sveriges rengöringstekniska förbund och Fastighetsanställdas förbund, via förbundens nätverk och medlemmar, sprida information om projektets insatser och resultat.