EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Problemanalys klar för Städpoolen AB i Malmö

Städpoolen AB i Malmö – så här ser vår problemanalys ut:

Städpoolen består av en organisation med en hög andel invandrare från olika länder och kulturer. Det finns därför behov av insatser i företaget för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.