EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

Ansökan inskickad till ESF-rådet – Städpoolen AB i Malmö

Idag skickade Städpoolen AB i Malmö in sin ansökan till ESF-rådet angående EU-projektet: Hur använder man sig av mångfald som en konkurrensfaktor?

Gratulationer till alla anställda, framtiden ser ljus ut för Städpoolen AB i Malmö och dess personal.