EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

EU-projektets syfte

Syftet för Städpoolen AB i Malmös EU-projekt har nu utarbetats:

Syftet med det förprojekt som arbetas med under 2008 är att påbörja ett utvecklingsarbete på städföretaget för att genom frågor om mångfald och jämställdhet I) förbättra samverkan mellan de som utgör mångfalden i företaget, II) göra mångfalden till en del av företagets affärsmässiga verksamhet samt III) locka till sig ytterligare medarbetare med svensk bakgrund för att skapa förutsättningar för en ökad integration.